Profesjonalny audyt środowiskowy

Prowadzenie przedsiębiorstwa to nie tylko sukcesy i budowanie widoczności swojej marki, ale także konieczność wypełnienia szeregu obowiązków nakładanych na każdy podmiot. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową zobowiązane są do realizowania określonych wytycznych nie tylko z przepisów ogólnych, ale także z zakresu ochrony środowiska. Jest to obowiązek niezbywalny, dlatego po stronie podmiotu leży odpowiedzialność związana z tym zagadnieniem. Audyt środowiskowy pozwala zarysować ogólny schemat tego, w jakim stopniu wytyczne są w danym miejscu zrealizowane.

Audyt środowiskowy

Audyt z ochrony środowiska - dla kogo?

Profesjonalny audyt środowiskowy to przede wszystkim propozycja dla wszystkich przedsiębiorstw, które działają w sektorze przemysłowym lub usługowym. Na takie podmioty prawo nakłada jasny obowiązek wypełniania określonych zadań z zakresu skutecznej ochrony środowiska. Samodzielnie trudno jest ocenić, które z nich są wypełniane w codziennej pracy, szczególnie bez odpowiednich kwalifikacji oraz przeszkolenia. Audyt z ochrony środowiska przeprowadzany jest przez doświadczony zespół specjalistów, którzy zweryfikują działanie firmy.

Audyty środowiskowe - korzyści

Przeprowadzenie profesjonalnego audytu środowiskowego niesie za sobą szereg korzyści dla danej firmy. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na możliwość zweryfikowania, w jakim stopniu określone zadania są realizowane przez podmiot. Pozwala to uniknąć dotkliwych kar za nieprzestrzeganie zasad ustalonych w ramach działań zmierzających do ochrony środowiska. Audyt środowiskowy jest też przydatny dla tych przedsiębiorstw, które dopiero zaczynają swoje funkcjonowanie lub chcą od początku zacząć wdrażać konkretne działania z zakresu ochrony środowiska. Korzyści dla firmy są widoczne w każdym z tych przypadków.

Jak się wykonuje audyt ekologiczny?

Dobrze przeprowadzony audyt ekologiczny to proces złożony, mający na celu dokładne prześwietlenie pod kątem ekologicznym wszystkich gałęzi funkcjonowania firmy. Doświadczony zespół specjalistów bierze pod uwagę zarządzanie składowaniem odpadów, a także gospodarkę wodno-ściekową. Jednak to nie koniec specjalistycznych działań, prowadzonych w ramach audytu ekologicznego. Pod uwagę brane są także działania mające na celu ograniczenie emisji szkodliwych związków, mogących negatywnie wpływać na jakość powietrza.